Menu
MENU
Close

Rezervasyon Numarası : 0 (216) 225 91 92

Sizlere daha iyi hizmet vermek için çalışıyoruz.
  • Hidro Terapi Reha Klinik
  • Hidro Terapi Reha Klinik 2
Galeri Kapat

Kaplıca / Hidroterapi - Bel Boyun Traksiyon

Kaplıca / Balneoloji (Balneoterapi)
Suyun değişik biçimlerde tedavi edici kullanımı hidroterapi kavramı ile ifade edilir ve uygarlığın başlangıcına kadar geri gider. Hidroterapi “suyun üç hâlinin sıcak veya soğuk uygulamalar şeklinde sağlığı koruma ve hastalıkları tedavi etme amacıyla kullanımı” tanımlanır. Başlıca hidroterapi yöntemleri tam vücut veya lokal ve oturma banyoları, buhar banyoları, kolon irrigasyonu ile sıcak ve/veya soğuk kompres ve buz uygulamalarıdır. Balneoterapi, balneolojik kaynaklar (termal ve mineralli sular, çamurlar, gazlar ile bu kaynakların doğal olarak bulunduğu kaplıca ve ılıcalar) ile kombine uygulanan, içme ve inhalasyon yöntemleri kullanılarak yapılan bir tedavidir. Balneoterapi, kaplıca ve kür merkezlerinde özgün bir tedavi yöntemi olarak kullanılmaktadır.

Kaplıca Tedavisinde Kullanılan Yöntemler

 — Kaplıca tedavileri sırasında doğal tedavi unsurlarının tıbbi değerlendirmesine göre aşağıdaki yöntemler kullanılır.
a) Balneoterapi: Banyo kürleri, içme kürleri, inhalasyon kürleri, peloidoterapi ve diğer balneoterapi yöntemleri,
b) Klimaterapi (İklim Tedavisi): Açık hava banyoları, arazi kürleri, helioterapi ve diğer klimaterapi yöntemleri,
c) Balneoklimaterapi: Balneoterapi ve klimaterapi yöntemlerinin bir arada kullanıldığı yöntem,
d) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon: Elektroterapi, Egzersiz tedavileri, ergoterapi(iş uğraş terapisi) , masaj ve diğer yöntemler,
e) Medikal Tedavi: Kaplıca tedavisi sırasında hastaya lokal veya sistemik olarak uygulanan ilaç tedavisi yöntemi,
f) Psikoterapi ve Diğer Psikiyatrik Yöntemler,
g) Destek Uygulamalar: Sağlık eğitimi, diyet uygulamaları, günlük yaşam aktivitelerinin düzenlenmesi, davranış değişikliği eğitimleri ve psikolojik destek yöntemi.

Kaplıca Tesislerindeki Tedavi Bölümleri

Banyo uygulama birimleri;
a) Termal tedavi havuz/havuzları,
b) Sıra banyoları (küvetler),
c) Lokal banyo aygıtları (ekstremite: kollar-bacaklar, oturma banyoları vb.),
d) Tedavi duşları,
e) Egzersiz havuzu,
İçme kürü birimleri; Suyun hijyenik şekilde kullanıma verildiği çeşme veya çeşmelerle ilgili donanım ve bardak gibi sarf malzemelerinin bulunduğu dinlenme mekanları,

İnhalasyon kür birimleri;

a) Bireysel inhalatörler,
b) İnhalasyon oda veya odaları,
​c) Toplu inhalasyon mekanları (inhalatoryum)

Peloidoterapi birimleri

a) Peloid hazırlama birimi,
b) Peloid banyo küvetleri,
c) Peloid paket uygulamaları için odalar,

Bel-Boyun Su İçi Traksiyon
Bel-Boyun Su İçi Traksiyon

Bel-Boyun Su İçi Traksiyon

Su içi bel-boyun traksiyon 1953 yılından beri uygulanmaktadır. Macar Dr. Karoly Moll’un bir buluşu olup, omurganın bozuklukları ve bu bozukluklara bağlı olarak oluşan hastalıklar için bir tedavi yöntemidir. Termal su havuzunda hastalar vücut ağırlığına bağlı olarak, boyunlarından veya kollarının altından askıya alınırlar, bununla birlikte 2 kg. ila 20 kg. arasında değişen ilave ağırlıklar bir kemer yardımıyla hastaların beline veya ayak bileklerine bağlanır. Bel-boyun traksiyon uygulamasının amacı, omurga bozukluklarının giderilmesi ve omurlar arası diskin orijinal durumunun korunmasına yardımcı olmaktır.

Hidroterapi (su içi egzersizler)

-    Germe-gevşeme egzersizleri
-    Kuvvetlendirme egzersizleri 
-    Denge-koordinasyon egzersizleri
-    Kondisyon çalışmaları
-    Yürüme eğitimi
-    Postür egzersizler