Tamamlayıcı Tedaviler

Tamamlayıcı Tedaviler

Tamamlayıcı Tıp: 

Tamamlayıcı tıp fiziksel ve ruhsal hastalıklardan korunma, bunlara tanı koyma, iyileştirme veya tedavi etmenin yanında sağlığın iyi sürdürülmesinde de kullanılan, bilgi, beceri ve uygulamaların bütünüdür. Uzun yıllardır kullanılan Tamamlayıcı tıp hem ülkemizde hem dünyada oldukça yaygın başvurulan tedavi yöntemlerindendir.