Bilgi ve Rezervasyon: +90 (216) 225 91 92    Kaplıca Otelciliği ve Sağlık Turizmi sektöründe uluslararası standartlarda verdiği hizmet ve sunduğu ürün ile müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak, rekabetçi büyüme politikası ile kendi sektöründe öncü olabilmek ve farklılık yaratmaktır.

    Ekonomide insan sağlığına ne şekilde sunuluyorsa bizim onu bir üst seviyede sunmak, dünyada ki en iyi kaplıcalarla yarıştırmaktır. Avrupa da birinci dünyada 7 nci sırada mineral su kaynaklarına sahip olan bir Türkiye’de, sahip olduğu bu kaynakları istenilen ölçüde insan sağlığına ve ekonomiye sunamamaktadır. Nedenlerine gelince bunu dört ana başlıkta sorgulayabiliriz.

    Mesele nedir?

    Meseleye sebep olan şeyler nedir?

    Meseleye neler çözüm olabilir?

    Meseleye en uygun çözüm nedir?

 

MESELE NEDİR ?

   Mesele, mineral suyun ne olduğunu, nasıl oluştuğunu ve insan üzerindeki etkilerinin bilinçlendirilmemesi olayıdır.

 

     MESELEYE SEBEP OLAN ŞEYLER NEDİR ?

Yeterli ölçüde suyun insan üzerindeki etkilerini bilimsel yayın haline getirilmemiş olması, bu konudaki uzman hekimlerin Türkiye’de çok az olması, Hidroklimatoloji kürsülerinin üniversitelerde (birkaç üniversite dışında) olmaması, tıp eğitiminde tıbbi ekoloji ve Hidroklimatoloji’nin yeterli derecede olmaması, uzman kadrolarının yeterli ölçüde az olan kürsülerde bile açılmamış olması. Mineral suyun etkilerinin bir alternatif tıp veya geleneksel tamamlayıcı tıp gibi doğrudan tedavi edici unsurlarının tıp camiasında göz ardı edilerek, başka branşların hastalıklarına sahip çıkılması. Arınmanın, içme kürünü ve kaplıca kürlerinin bağışıklık sistemi üzerindeki etkileri medya ve yayın kuruluşlarında Sağlık Bakanlığı kurumsal yayını adı altında tanıtılmamış olması. Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı’nın dünyadaki kaplıca turizmi gelirlerini göz ardı etmiş olmaları, Turizm Bakanlığı’nın 2023 hedefi olmasına rağmen Sağlık Bakanlığı ve Ekonomi  Bakanlığı hatta Maliye Bakanlığı’ndan istenilen desteği alamamış olması kurumlar arası iletişimin ve birlikte çalışma ortamının sağlanamamış olması, var olan değerlerin mutlak değerleri konusunda sektöründe yeteri kadar çaba göstermemesi, bu konuyla ilgili üniversite kürsülerinin de yeterli destek vermemesi veya sesini duyuramamış dikkate alınmamışlıkları diye bir çok şeyi sayabiliriz.

     MESELEYE NELER ÇÖZÜM OLABİLİR ?

Mineral suyun gücü insan üzerindeki etkileri dünyada ekonomiye ve insan sağlığına katılım şekilleri Sağlık Bakanlığı kurumsal yayın ve programlar dahilinde içme kürünün, kaplıca kürünün, çamur banyolarının inhalasyonun (üst solunum yolları)’nın arınmasının bir parçası olduğu bağışıklık sistemini güçlendirmede hastalanmadan sağlıklı kalmayı sağlamakta etkin bir imkan olduğunu sık sık program ve yayın yaparak halkı bilinçlendirmeli. Üniversiteler bünyesinde kaplıca ve kür hekimliği ihtisas dalları oluşturmaları, mevcut pratisyen hekimleri sertifikasyon programları oluşturarak kaplıca sektöründe hidroterapi ve mineral suyla birlikte sağlıklı yaşam detoks kürleri sertifika programları oluşturarak yetişmiş eleman temininin hızlandırılması, mineral suyun ve toprağın gücü (Peloid) konusunda konferans seminer ve sempozyumların açık oturumların oluşturulması, nitelikli kaplıca kür merkezleri kür klinikleri ve kaplıca destinasyonları oluşturarak kaplıca organize bölgelerinin yapılandırılması ve destek verilmesi , hibe kredi, faiz desteği, yer tahsisi ve teşvik kapsamında geniş bir yatırıma kitlesini heveslendirecek imkanların sunulması.  Sosyal Güvenlik Kurumu’nun SGK kaplıca ve bünyesinde verilecek sağlık hizmetlerinin devlet tarafından raiç ve gerçek değerler üzerine karşılanabilir şekilde olması, tıbbi değerlendirme ve endikasyonları belirlenmiş kaplıca ruhsatı olmasına rağmen doktorların kaplıca adıyla reçete yazamaması, heyet raporu ile kaplıcaya gidebilir sevkinin verilmesi ve heyetin içinde bir hidroklimatoloğundahil almadığı halde heyet raporunun geçerli olması. SGK’nın kaplıcaları, içmeceleri, peloideterapi bir keyif aracı olarak görüyor olması bu nedenle kaplıca tedavi ödemelerini en minimumda tutuyor olması, sektörün ruhsatlanabilmesi için en az 5-6-7 bakanlıktan izin almak durumunda kalması, yatırımın bitmiş olmasına rağmen hizmete almak için ruhsatlandırma dönemini bile en az 1 yıl gibi zaman alması, tesislerin hızlı yıpranıyor ve giderlerinin yüksek olması dolayısı ile uygun nitelikli eleman bulma noktasında zorlanıyor olması vs. vs. vs.

 

     MESELEYE EN UYGUN ÇÖZÜM NEDİR ?

SGK’nın teşvik mahiyetinde de olsa gerçek değerleriyle kaplıca bünyesinde verilen hizmetlerin bedellendirilmesi nitelikli kaplıcaların oluşturulması ile ilgili destek verilmesi ve ruhsatlandırılmasının hızlandırılması ayrıca kolaylık sağlanması, yukarıda arz edilen sebeplerin ortadan kaldırılması, kaplıca organize bölgelerinin oluşturulması ve altyapılarının yapılması (Organize Sanayi Bölgeleri) gibi. Kaplıca kür merkezlerinin destinasyonlar içinde Valilikçe veya İl Özel İdaresi ve sektör işbirliğince merkezi bir yerde oluşturulması bu organizasyonun kamu desteği ve eliyle yapılması. Kaplıca kür klinik ve rehabilitasyon merkezlerinin tanımlanarak yatırımcıyı bu konuda heveslendirecek desteklerin oluşturulması acil olarak pratisyen hekimlerin kür hekimliği sertifikasyon programlarının oluşturulması sektör içinde desteklerin sağlanması, aile hekimlerinin mineral su endikasyonlarına göre nitelikli kaplıcalara sevk edebilmesi, tedavi uygulama programının kliniklerde uzmanınca verilebilmesinin sağlanması. Klinik kaplıca ve kür uygulamalarında %20’sinin hasta tarafından karşılanması, gereksiz yatış ve tedavi uygulama tespitinde ise sevk eden ve uygulama yapanlar hakkında cezai müeddiye ye maruz bıraklıması gerekmektedir.

      Kurul tarafından verilen rapor sevkinde bedel alınmaksızın SGK’nınkarşılaması , 3 yıldız ve üstü klinik kaplıcalarda SGK’nın verdiği uygulama bedelinin en fazla 2 katı kadar ücret uygulaması gerekmektedir.