Tuzla Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Fıtık (Traksiyon) Havuzu

Su içi bel-boyun traksiyon Macar doktor Dr. KárolyMoll'un bir buluşudur (1953) . Omurganın bozulması ve oluşan dejeneratif hastalıklar için muazzam bir tedavi yöntemidir. 


Termal su havuzunda hastalar vücut ağırlığına bağlı olarak, boynundan veya kollarının altından askıya alınırlar, bununla birlikte ağırlıkları 2 ila 20 kg arasında değişen ilave ağırlık bir kemer yardımıyla hastaların beline veya ayak bileklerine bağlanır. Tedavinin amacı, omurlar arası diskin orjinal durumunun korunması ya da dejenerasyonunun giderilmesidir.